• Защита на данните

Защитата на данните е наша грижа

Версия: Април 2018 г.

Акционерно дружество Leifheit (AG), Leifheitstraße 1, 56377 Nassau/Lahn („Leifheit“ или „ние“) се радва на Вашия интерес към нашата компания и нашите продукти. Като правно отговорни за защитата на данните бихме желали да се чувствате сигурни по отношение на защитата на личните си данни, когато посещавате нашия уебсайт. Защото приемаме много сериозно защитата на Вашите лични данни. Спазването на немските и европейските регламенти за защита на данните е от първостепенно значение за нас.

Със следната информация ще Ви осведомим за обработката на лични данни при използването на нашия уебсайт и ще Ви предоставим ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

I. Лични данни

1. Лични данни са всички данни, които са свързани лично с Вас, напр. име, адрес, имейл адреси, потребителско поведение.

Отговорно лице съгласно чл. 4 т. 7 от Общия Регламент на ЕС за защита на данните (DS-GVO) е Leifheit AG, Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, телефон +49 (0) 2604 – 977 0, факс +49 (0) 2604 – 977 402. Съдебна регистрация: Окръжен съд Монтабаур, регистрационен номер: HRB 2857. Членове на Управителния съвет: Henner Rinsche (Главен изпълнителен директор), Ivo Huhmann (Главен финансов директор). Имейл: info@leifheit.com.

Нашето Длъжностно лице по защита на данните, г-жа Петра Хаупт, може да бъде намерена на адрес Datenschutz@leifheit.com или на пощенския ни адрес, като добавите „Длъжностно лице по защита на данните“.

2. Ако използвате нашия сайт само за информационни цели (т.е. не се регистрирате или не ни предоставите информация по друг начин), тогава: Събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уебсайт, ние ще съберем на основание на чл. 6, ал. 1, буква f) от Общия регламент за защита на данните следните данни, които са необходими за нас от техническа гледна точка, за да можем да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилността и сигурността му:

- дата и час на заявката;
- IP адрес;
- браузър;
- уебсайт, от който идва заявката;
- статус на достъп, HTTP код за статус;
- разлика в часовата зона спрямо Средното време по Гринуич (GMT);
- съдържание на заявката (конкретен сайт);
- съответното предадено количество данни;
- операционна система и нейния интерфейс;
- език и версия на софтуера на браузъра.


3. Други процеси по обработката:

Освен чисто информативното ползване на нашия уебсайт при наличие на интерес можете да се възползвате и от различните услуги, които предлагаме. За тази цел обикновено трябва да предоставите и други лични данни, които използваме за предоставяне на съответната услуга и за които се прилагат горепосочените принципи за обработка на данните: В някои случаи имаме нужда от Вашето име и адрес, както и от други данни, за да можем да Ви предоставим желаните услуги. По този начин, когато се свържете с нас чрез имейл или чрез формуляр за контакт, предоставените от Вас данни (при имейл: Вашият имейл адрес, при необходимост Вашето име и телефонен номер; при формуляр за контакт: обръщение, малко име, презиме, фамилия, улица, номер, пощенски код, град, държава, имейл адрес, при необходимост опционални данни за фирма и телефонен номер) се съхраняват от нас, за да можем да отговорим на Вашите въпроси. Изтриваме събраните по този начин данни, след като тяхното съхранение вече не е необходимо, или ограничаваме обработката, ако има законови изисквания за съхранение.

Същото важи например и за изпращането на информационни материали и поръчани стоки или за отговорите на индивидуални въпроси. Където е необходимо, ще Ви информираме своевременно за това.

В случай че използвате сервизни услуги, по правило се събират само такива данни, които са ни необходими за предоставянето на услугите. В случаите, в които Ви помолим за повече данни, става въпрос за доброволно предоставена информация. Обработката на лични данни се извършва единствено за изпълнение на исканата услуга и за защита на собствените законни бизнес интереси.

4. Използване на нашия онлайн магазин (включително при запитване за резервни части):

Ако искате да направите поръчка от нашия онлайн магазин, за сключването на договора е необходимо да предоставите личните си данни, които са ни необходими за изпълнението на Вашата поръчка. Необходимите за изпълнението на договорите задължителни данни (обръщение, малко име, презиме, фамилия, улица, номер, пощенски код, град, държава, имейл адрес) са маркирани поотделно, другите данни са опционални (телефонен номер). Ние обработваме предоставените от Вас данни, за да изпълним поръчката Ви. За тази цел може да предаваме Вашите данни за плащане на нашата банка, когато става въпрос за платени оферти. Правно основание е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква b) от Общия регламент за защита на данните.

Освен това можем да обработваме предоставените от Вас данни, за да Ви информираме за други интересни продукти от нашето портфолио или да Ви изпращаме имейли с техническа информация.

Въз основа на търговските и данъчно-правни разпоредби сме длъжни да съхраняваме Вашите данни за адрес, за плащане и за поръчките Ви за период от десет години. След две години се предприема ограничаване на обработката, т.е. Вашите данни ще се използват само за спазване на правните задължения.

За да се предотврати неупълномощен достъп на трети лица до Вашите лични данни, особено до финансовите, процесът на поръчки е шифрован с помощта на технологията TLS. 5. Отчасти използваме външни доставчици на услуги за обработката на Вашите данни. Те са внимателно подбрани и упълномощени от нас, следват нашите инструкции и редовно биват подлагани на контрол.

Освен това можем да предоставяме Вашите лични данни на трети лица, ако съвместно с наши партньори предлагаме участия в акции, лотарии, сключване на договори или подобни услуги и Вие участвате в тях. Освен това Вашите лични данни се предоставят на трети лица само ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора – по-специално предаването на данни за поръчки на доставчиците или ако предварително сте се съгласили с това. Имате право да оттеглите съгласието си по отношение на бъдещи действия по всяко време.

Няма да продаваме или предоставяме по друг начин Вашите лични данни на трети лица.

Повече информация в тази връзка можете да получите при предоставяне на Вашите лични данни, по-долу или в описанието на офертата.

Ако нашите доставчици на услуги или партньори са базирани в държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ще Ви информираме за последствията от това обстоятелство в описанието на офертата.

II. Предназначение на личните данни, изтриване

Ако искате да разгледате нашия уебсайт, при споменатите обстоятелства ще съберем посочените по-горе данни, които са ни необходими от техническа гледна точка, за да можем да Ви покажем нашия уебсайт и за да гарантираме стабилността и сигурността му. След като ни предоставите лични данни, ние ги използваме само за да отговорим на Вашите запитвания, да обработим Вашите поръчки (включително предоставянето на бюлетина, предлаган на нашия уебсайт) и за техническа администрация. Правните основания са чл. 6, ал. 1, буква a), b), c) и f) от Общия регламент за защита на данните.

Изтриването на съхранените лични данни се извършва, ако оттеглите съгласието си за съхранение, ако те вече не са необходими за изпълнението на целта, за която са били съхранявани, или ако тяхното съхранение е недопустимо по други правни причини.

Събиране на лични данни, както и предаването им на държавни институции и органи, които имат право да получават информация, се извършва само в рамките на съответните закони, респ. дотолкова, доколкото сме задължени чрез решение на съда. Нашите служители и упълномощените от нас фирми за услуги са задължени от нас да спазват поверителността, както и разпоредбите на Закона за защита на данните.

III. Бисквитки

В допълнение към изредените под т. I данни при използването на нашия уебсайт на Вашия компютър се съхраняват „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, свързани с използвания от Вас браузър, които се съхраняват на твърдия Ви диск и чрез които юридическото лице, което задава бисквитката (в този случай ние), получава определена информация. Целта на „бисквитките“ е да направят интернет предложенията по-лесни за употреба и по-ефективни.

Разбира се, можете да разглеждате нашите уебсайтове и без „бисквитки“. Ако не искате да разпознаваме компютъра Ви, можете да предотвратите запазването на „бисквитките“ на Вашия хард диск, като изберете „Не приемай бисквитки“ в настройките на браузъра си. Можете да разберете по-подробно как функционира това от инструкциите на създателя на Вашия браузър. Ако не приемате бисквитки обаче, това може да доведе до функционални ограничения на нашите оферти.

Използване на „бисквитки“:

а) Този уебсайт използва следните видове „бисквитки“, чийто обхват и действие са обяснени по-долу:

- Преходни „бисквитки“ (b);
- Постоянни „бисквитки“ (c);


b) Преходните „бисквитки“ се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях спадат по-специално бисквитките за сесии. Те съхраняват така наречения ID на сесията, чрез който различните заявки от Вашия браузър могат да бъдат присвоени към общата сесия. Това ще позволи на компютъра Ви да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Бисквитките за сесии се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

c) Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да се различава в зависимост от „бисквитката“. Можете да изтриете „бисквитките“ в настройките за сигурност на Вашия браузър по всяко време.

е) Използваните Flash бисквитки не се откриват от браузъра Ви, а от приставката Flash. Освен това използваме уеб хранилище HTML5, което се съхранява на Вашето устройство. Това хранилище съхранява необходимите данни независимо от Вашия браузър и няма автоматична дата на изтичане. Ако не желаете обработка на Flash „бисквитките“, трябва да инсталирате съответната добавка, напр. „Better Privacy“ за Mozilla Firefox или „бисквитката“ на Google Chrome AdobeFlash Killer. Можете да предотвратите използването на уеб хранилище HTML5, като използвате браузъра си в поверителен режим. Освен това препоръчваме редовно да изтривате ръчно своите „бисквитки“ и хронологията на браузъра си.

IV. Google Analytics

(1) Тази интернет страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP анонимността на този уебсайт Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, за да състави отчети за дейността на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет.

(2) IP адресът, предаден в рамките на Google Analytics от Вашия браузър, няма да бъде обединяван с други данни на Google.

(3) Можете да предотвратите съхранението на „бисквитките“ чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; в този случай обаче трябва да имате предвид, че може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането от страна на Google на данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително IP адреса Ви), както и обработката на тези данни от Google, като използвате приставката за браузър, която можете да изтеглите и инсталирате оттук: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Този уебсайт използва Google Analytics с разширението „_anonymizelP()“. По този начин IP адресите се обработват в съкратена форма, като така може да се премахне асоциацията им с лицето. До степента, до която събраните за Вас данни имат лична връзка с Вас, то тя ще бъде елиминирана веднага и личните данни ще бъдат изтрити незабавно.

(5) Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт и редовно да го подобряваме. С помощта на изготвените статистики можем да подобрим нашите оферти и да ги направим по-атрактивни за Вас като потребител. За изключителните случаи, в които се прехвърлят лични данни в САЩ, Google се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правно основание за използването на Google Analytics е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква f) от Общия регламент за защита на данните.

(6) Информация от трето лице: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. Потребителски условия: www.google.com/analytics/terms/de.html, Преглед на защитата на данните: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, както и Декларацията за защита на данните: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

V. Използване на реализациите в Google AdWords

(1) Ние използваме предложението на Google Adwords, за да привлечем вниманието към нашите атрактивни оферти с помощта на рекламни материали (т.нар. Google Adwords) на външни уеб сайтове. Въз основа на данните от рекламните кампании можем да определим колко успешни са индивидуалните рекламни мерки. По този начин целим да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас, да направим нашия сайт по-интересен за Вас и да постигнем правилно изчисление на рекламните разходи.

(2) Тези рекламни материали се предоставят от Google чрез така наречените „рекламни сървъри“. За целта използваме „бисквитките“ на рекламния сървър, които измерват определени показатели за ефективността, като показване на рекламите или кликвания от страна на потребителите. В случай че попаднете чрез реклама от Google на нашия уебсайт, Google Adwords съхранява „бисквитка“ в компютъра Ви. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни и не са предназначени да Ви идентифицират лично. Към тази „бисквитка“ се съхраняват по правило като стойности за анализ уникалният идентификационен номер на „бисквитката“, броят на рекламните визитки на местоположение (честота), последната видяна реклама (важна за реализациите след показване) и информацията за отписване (отметка, посочваща, че потребителят не желае повече услугата).

(3) Тези „бисквитки“ позволяват на Google да разпознава Вашия интернет браузър. В случай че потребител посети определени страници на уебсайта на клиент на Adwords и съхранената на неговия компютър „бисквитка“ още не е изтекла, Google и клиентът ще могат да видят, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. Всеки клиент на AdWords получава различна „бисквитка“. По този начин „бисквитките“ не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиентите на Adwords. Ние самите не събираме и не обработваме лични данни в гореспоменатите рекламни мерки. Google ни предоставя само статистически оценки. Въз основа на тези оценки можем да определим кои от използваните рекламни мерки са особено ефективни. Ние не получаваме никакви допълнителни данни от използването на рекламния материал, по-конкретно не можем да идентифицираме потребителите въз основа на тази информация.

(4) Въз основа на използваните маркетингови инструменти Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Google. Нямаме контрол над степента и по-нататъшното използване на данните, които се събират при използването на този инструмент от Google, и затова Ви осведомяване спрямо нашето ниво на информираност: С включването на реализациите в AdWords Google получава информацията, че сте осъществили достъп до съответната част от нашия уебсайт или сте кликнали върху наша реклама. В случай че сте регистрирани за услуга, предоставяна от Google, то Google може да свърже посещението с профила Ви. Дори да не сте регистрирани в Google или да не сте влезли в профила си, има вероятност доставчикът да узнае и съхрани Вашия IP адрес.

(5) Можете да предотвратите участието в този проследяващ процес по няколко начина: a) чрез съответната настройка на софтуера на браузъра Ви, в частност потискането на „бисквитките“ на трети лица ще предотврати получавате на реклами от трети лица; b) чрез дезактивиране на „бисквитките“ за проследяване на реализациите, като настроите браузъра си да блокира „бисквитките“ от домейна „www.googleadservices.com“, www.google.com/settings/ads, при което тази настройка ще бъде изтрита, когато изтриете „бисквитките“; c) чрез дезактивиране на представляващите интерес реклами на доставчика, които са част от кампанията за саморегулация „About Ads“, чрез линка www.aboutads.info/choices, при което тази настройка ще бъде изтрита, когато изтриете „бисквитките“; d) чрез трайно дезактивиране в браузърите Ви Firefox, Internet Explorer или Google Chrome чрез линка www.google.com/settings/ads/plugin. Предупреждаваме Ви, че в този случай е възможно да не можете да използвате функциите на тази оферта в максимална степен.

(6) Правно основание за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква f) от Общия регламент за защита на данните. Повече информация за защитата на данните в Google ще намерите тук: www.google.com/intl/de/policies/privacy и services.google.com/sitestats/de.html. Друга възможност е да посетите уебсайта на Network Advertising Initiative (NAI) на адрес www.networkadvertising.org. Google се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. DoubleClick by Google

(1) Този уебсайт използва и инструмента на онлайн маркетинг DoubleClick by Google. DoubleClick използва „бисквитки“, за да показва важни за потребителите реклами, за да подобри отчетите за ефективността на кампаниите или за да избегне показването едни и същи реклами на един потребител неколкократно. Чрез ID на „бисквитката“ Google регистрира кои реклами в кой браузър се включват и може по този начин да предотврати неколкократното им показване. Освен това DoubleClick използва идентификационните номера на „бисквитките“ за проследяване на реализации, свързани със заявки за реклами. Това е случаят например, когато потребителят вижда реклама на DoubleClick и по-късно отива на уебсайта на рекламодателя със същия браузър и купува нещо там. Съгласно Google „бисквитките“ на DoubleClick не съдържат лична информация.

(2) Въз основа на използваните маркетингови инструменти Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Google. Нямаме контрол над степента и по-нататъшното използване на данните, които се събират при използването на този инструмент от Google, и затова Ви осведомяване спрямо нашето ниво на информираност: С включването на DoubleClick Google получава информацията, че сте осъществили достъп до съответната част от нашия уебсайт или сте кликнали върху наша реклама. В случай че сте регистрирани за услуга, предоставяна от Google, то Google може да свърже посещението с профила Ви. Дори да не сте регистрирани в Google или да не сте влезли в профила си, има вероятност доставчикът да узнае и съхрани Вашия IP адрес.

(3) Можете да предотвратите участието в този проследяващ процес по няколко начина: a) чрез съответната настройка на софтуера на браузъра Ви, в частност потискането на „бисквитките“ на трети лица ще предотврати получавате на реклами от трети лица; b) чрез дезактивиране на „бисквитките“ за проследяване на реализациите, като настроите браузъра си да блокира „бисквитките“ от домейна „www.googleadservices.com“, www.google.com/settings/ads, при което тази настройка ще бъде изтрита, когато изтриете „бисквитките“; c) чрез дезактивиране на представляващите интерес реклами на доставчика, които са част от кампанията за саморегулация „About Ads“, чрез линка www.aboutads.info/choices, при което тази настройка ще бъде изтрита, когато изтриете „бисквитките“; d) чрез трайно дезактивиране в браузърите Ви Firefox, Internet Explorer или Google Chrome чрез линка www.google.com/settings/ads/plugin. Предупреждаваме Ви, че в този случай е възможно да не можете да използвате функциите на тази оферта в максимална степен.

(4) Правно основание за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква f) от Общия регламент за защита на данните. Повече информация за DoubleClick by Google можете да получите на адрес www.google.com/doubleclick и support.google.com/adsense/answer2839090, както и за защита на данните в Google най-общо: www.google.com/intl/de/policies/privacy. Друга възможност е да посетите уебсайта на Network Advertising Initiative (NAI) на адрес www.networkadvertising.org. Google се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VII. Приставки за социални мрежи

(1) Понастоящем използваме следните приставки за социални мрежи: [Facebook, Google+, Twitter]. При това използваме така нареченото решение „double click“. Това означава, че когато посещавате нашия уебсайт, първоначално не се предоставят никакви лични данни на доставчиците на приставки. Доставчикът на приставката може да бъде разпознат по маркировката върху полето над първата буква или логото. Позволяваме Ви да комуникирате директно с доставчика на приставката чрез бутона. Само ако кликнете върху маркираното поле и го активирате по този начин, доставчикът на приставки получава информацията, че сте осъществили достъп до съответния уебсайт на нашата онлайн услуга. При това биват предоставени данните, изредени под т. I.2. на настоящата Декларация. В случая с Facebook, според данните на съответните доставчици в Германия, IP адресът се анонимизира веднага след получаване на данните. С активирането на приставката личните данни ще бъдат предоставени от Вас на съответния доставчик на приставки и ще бъдат съхранявани там (при американски доставчици в САЩ). Тъй като доставчикът на приставки извършва събирането на данни най-вече чрез „бисквитки“, Ви препоръчваме да изтриете всички „бисквитки“, преди да кликнете върху сивото поле за настройките за сигурност на Вашия браузър.

(2) Нямаме контрол нито върху събраните данни и процеса по обработка на данните, нито са ни известни пълният обхват на събирането на данни, целите на обработката и сроковете за съхранение. Също така нямаме информация за изтриване на данните, събрани от доставчика на приставки.

(3) Доставчикът на приставки съхранява събраните за Вас данни като потребителски профил и го използва за целите на рекламата, проучването на пазара и/или за дизайна на своя уебсайт. Такава оценка се извършва най-вече (и за потребители, които не са влезли в системата) за представяне на реклами и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашата дейност на нашия уебсайт. Имате право да отправите възражение срещу създаването на този потребителски профил, като за тази цел трябва да се обърнете към съответния доставчик на приставки. Чрез приставките Ви предоставяме възможността да взаимодействате със социалните мрежи и други потребители, така че да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-атрактивна за Вас като потребител. Правно основание за използването на приставката е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква f) от Общия регламент за защита на данните.

(4) Прехвърлянето на данни става независимо от това дали имате профил при доставчика на приставки и сте влезли в него. Ако сте влезли при доставчика на приставки, данните Ви, събрани от нас, ще бъдат директно присвоени на Вашия вече съществуващ профил при доставчика на приставки. Ако натиснете бутона за активиране и например дадете линк към сайта, доставчикът на приставки съхранява и тази информация във Вашия потребителски профил и я споделя публично с Вашите контакти. Препоръчваме Ви да се отписвате редовно след използването на социална мрежа, особено преди активиране на бутона, тъй като това ще попречи да бъдете присвоени към профила си при доставчика на приставки.

(5) За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и обработката им от доставчика на приставки можете да получите в изредените по-долу Декларации за защита на личните данни на тези доставчици. Там ще намерите и повече информация за съответните права и възможностите за настройка за защита на Вашето лично пространство.

(6) Адреси на съответните доставчици на приставки и URL адреси с техните указания за защита на данните:

a) [Facebook Inc., 1601 5 California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ; www.facebook.com/policy.php; допълнителна информация за събирането на данни: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other, както и www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

б) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, САЩ; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

в) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, САЩ; twitter.com/privacy. Twitter се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VIII. Google Maps

(1) На този уебсайт използваме офертата на Google Maps. Това ни позволява да Ви показваме интерактивни карти директно в уебсайта и да направим възможно удобното ползване на функциите на картата.

(2) Чрез посещение на уебсайта Google получава информацията, че сте осъществили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. При това биват предоставени данните, изредени под т. I.2. на настоящата Декларация. Това става независимо от това дали Google предоставя потребителски профил, през който сте влезли, или няма такъв потребителски профил. Когато сте влезли в профила си в Google, данните Ви се присвояват директно към профила Ви. Ако не желаете присвояване към потребителския Ви профил в Google, трябва да излезете от профила си, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни като потребителски профил и ги използва за целите на рекламата, проучването на пазара и/или дизайна на уебсайта си. Такава оценка се извършва най-вече (и за потребители, които не са влезли в системата) за предоставяне на подходящи реклами и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашата дейност на нашия уебсайт. Имате право да отправите възражение срещу създаването на този потребителски профил, като за тази цел трябва да се обърнете към Google.

(3) Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и обработката им от доставчика на приставки можете да получите в Декларацията за защита на данните на доставчика. Там ще намерите и повече информация за съответните права и възможностите за настройка за защита на Вашето лично пространство: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google обработва Вашите лични данни и в САЩ и се присъедини към споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IX. Бюлетин

(1) С Ваше съгласие можете да се абонирате за нашия бюлетин, който Ви информира за интересните ни актуални оферти.

(2) За абонирането за нашия бюлетин използваме т. нар. двоен метод за записване. Това означава, че след като се регистрирате, Ви изпращаме имейл на посочения имейл адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, информацията ще бъде блокирана и изтрита след един месец. Освен това съхраняваме часа на Вашата регистрация и потвърждение. Целта на процедурата е да потвърдим Вашата регистрация и при необходимост да Ви информираме за възможна злоупотреба с Вашите лични данни.

(3) Задължително изискване за изпращането на бюлетина е само Вашият имейл адрес. [Предоставянето на други, отделно обозначени данни, е доброволно и се използва, за да можем да се обърнем лично към Вас.] След Вашето потвърждение съхраняваме Вашия имейл адрес с цел изпращане на бюлетина. Правно основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква a от Общия регламент за защита на личните данни.

(4) Вашето съгласие за изпращане на бюлетина е свободно отменимо по всяко време, по имейл до посочените във визитката данни за контакт, както и чрез бутона за прекратяване на абонамента на нашия уебсайт. В края на всеки имейл ще намерите хиперлинк, чрез който можете да отмените абонамента си за бюлетина.

(5) Предупреждаваме Ви, че оценяваме потребителското Ви поведение при изпращането на бюлетина. За тази оценка изпратените имейли съдържат така наречените уеб маяци или проследяващи пиксели, които представляват файлове с изображения с един пиксел, съхранявани на нашия уебсайт. За оценките свързваме изредените в т. I 2. данни и уеб маяците с Вашия имейл адрес и индивидуален идентификационен номер. Получените в бюлетина линкове също съдържат този идентификационен номер. Данните се събират единствено под псевдоним, така че идентификационните номера не биват свързани с другите Ви лични данни, като се изключва директна връзка с лицето.

Можете да отправите възражение срещу това проследяване по всяко време, като кликнете върху отделния линк, предоставен във всеки имейл, или като ни информирате по друг начин. Информацията се съхранява дотогава, докато сте абонирани за бюлетина. След отмяна на абонамента съхраняваме данните само с чисто статистически цели и анонимно: Освен това такова проследяване не е възможно, ако сте дезактивирали показването на изображения по подразбиране във Вашата имейл програма. В този случай бюлетинът няма да Ви бъде показан изцяло и евентуално може да не успеете да използвате всички функции. Ако изображенията се изведат ръчно, се извършва гореописаното проследяване.

X. Сигурност

Leifheit използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити съхраняваните при нас Ваши данни от манипулации, загуби, унищожаване и достъп от страна на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

XI. Промяна на нашите правила за поверителност Ние си запазваме правото за промяна на нашите мерки за сигурност и защита на данните, ако това е необходимо в резултат на техническо развитие или промяна в нашите оферти. В тези случаи ние – ако е необходимо – ще коригираме нашата Декларация за защита на данните и ще Ви информираме за това в рамките на тази Декларация за защита на данните.

Промените влизат в сила с публикуването на преработената Декларация за защита на данните. Моля, обърнете внимание на текущата версия на нашата Декларация за защита на данните. Датата на последното преразглеждане на тази Декларация за защита на данните ще намерите в горната част на страницата.

XII. Линкове

Ако използваме външни линкове, които се предлагат на нашия уебсайт, нашата Декларация за защита на данните не се отнася до офертите, налични в този линк. Когато предлагаме линкове, полагаме всички усилия, за да гарантираме, че те също отговарят на нашите стандарти за сигурност и защита на данните. Въпреки това нямаме влияние върху спазването на разпоредбите за сигурност и защита на данните от страна на други доставчици. Затова молим да се осведомите за разпоредбите за сигурност и защита на данните, валидни за другите доставчици.

XIII. Вашите права

Имате следните права, описани тук по-подробно, по отношение личните данни, които Ви засягат:

- право на информация;
- право на корекция или изтриване;
- право на ограничаване на обработката;
- право на възражение срещу обработката;
- право на преносимост на данните.


По-подробно:

Можете по всяко време да поискате потвърждение от нас за това дали личните данни, свързани с вас, се обработват; ако случаят е такъв, имате право на информация относно съхраняваните за Вас лични данни. За това можете да се обърнете по-специално чрез имейл към Длъжностното лице по защита на данните на адрес Datenschutz@leifheit.com.

Освен това, ако има законови предпоставки за това, имате възможност да отправите възражение срещу обработката на данни: Доколкото основаваме обработката на Вашите лични данни на баланса на интереси, можете да отправите възражение срещу обработката. Такъв е случаят, когато обработката не е необходима за изпълнението на договор с Вас, което ние при всички случаи излагаме в описанието на функциите. В случай на такова възражение Ви молим да изложите обяснение за причините, поради които не би трябвало да обработваме Вашите лични данни така, както сме го направили. В случай на обосновано възражение ще прегледаме фактите и ще преустановим или ще коригираме обработката на данните или ще Ви изложим нашите убедителни легитимни основания, въз основа на които ще продължим обработката.

Разбира се, можете да се отправите възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на рекламата и анализа на данните по всяко време. Можете да ни информирате за Вашето възражение срещу рекламата, като използвате следните данни за контакт: Datenschutz@leifheit.com.

Ако сте дали съгласието си за обработката на данните Ви, можете да го оттеглите по всяко време. Подобна отмяна засяга допустимостта на обработката на Вашите лични данни, след като сте извършили такава отмяна пред нас.

Освен това имате право на корекция, ограничаване на обработката или изтриване на събраните и обработени Ваши данни. Съгласно условията на чл. 20 от Общия регламент за защита на данните Вие освен това имате право на преносимост на данни, т.е. да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, широкоизползван и пригоден за машинно четене формат и да предоставяте тези данни на друго отговорно лице, без да бъдете възпрепятствани от нас.

В случай че искате да заявите претенциите си за защита на личните данни, използвайте информацията за контакт от визитката ни или изпратете имейл на Длъжностното лице по защита на данните на адрес Datenschutz@leifheit.com.

XIV. Въпроси, предложения, оплаквания

Ако имате допълнителни въпроси, предложения или оплаквания относно нашите правила за защита на данните и за обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете директно към Длъжностното лице по защита на личните данни на адрес Datenschutz@leifheit.com.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган (за защита на данните), по-специално в държавата членка по мястото Ви на пребиваване, работа или място на предполагаемото нарушение, без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, ако смятате, че обработката личните данни, които Ви засягат, са в разрез с немския или европейски закон за защита на данните.

 

 

Затваряне