Kontakt Leifheit
  • Контактни данни

Контактни данни

Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau

Телефон +49 (0) 2604 - 977 0
Факс +49 (0) 2604 - 977 402
E-Mail: info(at)leifheit.com

Съд на регистрация: Районен съд Монтабаур
Номер от регистъра: HRB 2857

Идентификационен номер по ДДС
съгласно чл. 27 а от Закона за ДДС: DE 149 319 780

WEEE рег. ном. DE 11878428
BattG рег. ном. Leifheit 21000152
BattG рег. ном. Soehnle 21000153

Членове на управителния съвет
Henner Rinsche (CEO)
Иво Хуман (Ivo Huhmann) (CFO)
Игор Ираеца Мундуейт (Igor Iraeta Munduate) (COO)

Общи търговски условия (AGB)
Условия за закупуванеLeifheit AG не е подготвена и задължена да участва в процедурите за разрешаване на спорове пред съда за арбитраж на потребителите.

Указание:
Ние съставяме този уебсайт с възможно най-голямо внимание. Въпреки това не можем да дадем гаранция за липсата на грешки и точността на съдържащата се информация. Всяка отговорност за щети, които възникват директно или индиректно от използването на този уебсайт, се изключва, доколкото щетите не са следствие на умисъл или груба небрежност. Ако ние препращаме от този уебсайт към други интернет страници, собственост на трети лица, ние не поемаме отговорност за тяхното съдържание.


Концепция, графика, реализиране:
P12 Werbeagentur GmbH
Landfriedstraße 12
69231 Rauenberg
Тел.: +49 (0) 62 22 58 50 - 0
Факс: +49 (0) 62 22 58 50 - 10
Имейл: info(at)p12.de
www.p12.de


Източници:
Страницата използва снимки от Fotolia.com

toy maid robot © Eric Limon - Fotolia.com
clothes hanger with blue shirt © WANG HSIU-HUA - Fotolia.com
young housewife cleaning © ipag - Fotolia.com
businessman with luggage © peshkova - Fotolia.com
Woman browsing on a laptop © Andres Rodriguez - Fotolia.com
Preloading (II) © marog-pixcells - Fotolia.com
Taking photo on smartphone © bloomua - Fotolia.com
Kassenzettel © Kai Baumann - Fotolia.com
businesswoman with laptop computer at work © Syda Productions - Fotolia.com
E-commerce flat icons © WonderfulPixel - Fotolia.com
Banner - Garden with beautiful flowers and bumble bee © Floydine - Fotolia.com

Das Impressum gilt auch für die folgenden Social Media Profile:
Google+

Затваряне